AIXOPLUC és la història que un trobador vol explicar sense paraules. Acompanyat per un paraigua i unes botes de paper, crearà un espai poètic, una successió de petites escenes contemplatives que necessitaran l’ajuda del públic. Aquest esdevindrà l’orador de la història, de la qual la música també jugarà a ser un element.