Els equilibristes

el perfecte equilibri és quan cadascú és al seu lloc.

Teula antiga, fang, paper i fusta.
23 x 24 x 15cm